Στιγμιότυπο εικόνας σε PDF - Αποθηκεύστε στιγμιότυπο της οθόνης σας ως αρχείο PDF

Ο δωρεάν PDF24 Creator σας βοηθάει να αποθηκεύσετε στιγμιότυπο οθόνης ξαι να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF από αυτό. Πολλοί τρόποι υποστηρίζονται. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ολόκληρη την οθόνη σας ή ένα μέρος της και επίσης μπορείτε να ενώσετε πολλά στιγμιότυπα οθόνης και να λάβετε ένα τελικό αρχείο.

Απλώς χρησιμοποίησε τον PDF24 Creator για να λάβεις στιγμιότυπα από την οθόνη σου και να δημιουργήσεις ένα PDF

Ο PDF24 Creator είναι ένας δωρεάν δημιουργός PDF με την δυνατότητα να παίρνει στιγμιότυπα οθόνης και να δημιουργεί αρχείο PDF. Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα για να πάρετε στιγμιότυπο οθόνης και να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF:

  1. Κατεβάστε και εγκαταστήστε το δωρεάν PDF24 Creator
  2. Τώρα εδώ θα πρέπει να είναι το εικονίδιο εργασίας PDF24 ( κανονικά στη κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης)
  3. Πατήστε δεξί κλικ σε αυτό το εικονίδιο και επιλέξτε την ιδιότητα του στιγμιοτύπου οθόνης που θέλετε
  4. Ο PDF24 Creator έπειτα παίρνει το στιγμιότυπο οθόνης και δημιουργεί αρχείο PDF. Ο βοηθός ανοίγει, όπου μπορείς να αποθηκεύσεις ή να διαλέξεις κάτι άλλο με το νέο αρχείο.

Ο PDF24 Creator σας φέρνει περισσότερα εργαλεία για να δημιουργήσετε αρχεία PDF. Τα στιγμιότυπα οθόνης είναι μόνο ένα χαρακτξριστικό του λογισμικού. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ο εκτυπωτής PDF για την δημιουργία αρχείων PDF μέσω του διαλόγου του εκτυπωτή μιας εφαρμογής.

Περισσότερα σχετικά με τον PDF Creator