Εξαγωγή αρχείων PDF από όλα τα προγράμματα

Με τον δωρεάν Δημιουργό PDF24 μπορείτε να εξάγετε ένα αρχείο PDF από όλες τις εφαρμογές. Η μόνη προϋπόθεση για αυτό είναι η επιλογή εκτύπωσης στο πρόγραμμα. Εάν η εφαρμογή παρέχει την επιλογή εκτύπωσης, τότε μπορείτε να εξάγετε ένα αρχείο PDF από την εφαμοργή.

Με τον Δημιουργό PDF24 μπορείτε να εξάγεται αρχεία PDF από οποιοδήποτε πρόγραμμα

Ο δωρεάν Δημιουργός PDF24 είναι ένα πρόγραμμα το οποίο σας επιτρέπει να εξάγετε ένα PDF από όλα τα προγράμματα. Η μόνη προϋπόθεση είναι η επιλογή εκτύπωσης στο πρόγραμμα. Η εξαγωγή του PDF εφαρμόζεται μέσω ενός εικονικού εκτυπωτή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακριβώς όπως και κάθε άλλος εκτυπωτής. Αφού εγκαταστήσετε τον Δημιουργό PDF24, ένας εκτυπωτής PDF είναι διαθέσιμος. Απλά διατηρείται αυτό τον εκτυπωτή PDF ενεργό, μόνο εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα PDF. Αφού εκτυπώσετε στον εκτυπωτή PDF το αρχείο εξάγεται σε PDF και ανοίγει ένα παράθυρο οδηγός/ βοήθεια όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε, στείλετε, ή να οργανώσετε περαιτέρω το αρχείο PDF.

Ο Δημιουργός PDF24 μπορεί να εξάγει πολλά περισσότερα από ότι ένα PDF. Το πρόγραμμα προσφέρει πολλά χρήσιμα χαρακτηριστικά που σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε αρχεία PDF και να τα τροποποιήσετε, συνδυάσετε, μοιραστείτε και συμπιέσετε. Η μεγάλη ποικιλία λειτουργιών και η ευκολία στη χρήση καθιστούν το δωρεάν πρόγραμμα ένα από τα καλύτερα εργαλεία σε αυτόν τον τομέα.

Περισσότερα σχετικά με τον PDF Creator

Γιατί θα πρέπει να εξάγετε σε PDF

Η μορφή PDF είναι η παγκόσμια μορφή διαμοιρασμού. Όπου και αν θέλετε να στείλετε ή να μοιραστείτε ένα αρχείο, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο PDF, επειδή το αρχείο PDF μπορεί να προβληθεί σε οποιονδήποτε υπολογιστή και το αρχείο PDF θα δείχνει πάντα το ίδιο σε όλους τους υπολογιστές.

Ένα παράδειγμα είναι οι διαδικτυακές αιτήσεις. Οι διαδικτυακές αιτήσεις είναι κάτι που θα πρέπει πάντα να στέλνετε μέσω αρχείων PDF, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις μόνο τα αρχεία PDF γίνονται δεκτά από την εταιρία. Το βιογραφικό σας, η συνοδευτική επιστολή και τα επισυναπτόμενα μπορούν να εξαχθούν ως PDF με τον Δημιουργό PDF24 και επίσης μπορούν να εξαχθούν σε ένα αρχείο PDF. Έπειτα μπορείτε να στείλετε το τελικό αρχείο PDF στην εταιρία.

Εξαγωγή αρχείων PDF online

Δεν θέλετε να εγκαταστήσετε οποιοδήποτε λογισμικό ή χρειάζεστε ένα online εργαλείο για να εξάγετε γρήγορα αρχεία PDF; Αν ναι, το PDF24 έχει μια κατάλληλη λύση για εσάς. Ανοίξτε το ακόλουθο εργαλείο και μετατρέψτε τα υπάρχοντα αρχεία γρήγορα και εύκολα σε μορφή PDF. Το εργαλείο διαβάζει τα αρχεία σας και εξάγει PDF από αυτά, τα οποία μπορείτε να αποθηκεύσετε.

Εξαγωγή αρχείων PDF online